ProRec-BE NL

Wie zijn wij?ProRec-BE
vzw/aslb werd opgericht als een vennootschap zonder winstoogmerk volgens Belgisch recht. Haar statuten verschenen in het Belgisch staatsblad op 18 april 1996, ref. 8292/96, 94977-60923P.

ProRec-BE vzw/aslb wil bijdragen tot de algemene verspreiding en gebruik van hooggekwalificeerde elektronische medische dossiersystemen in België.

Daarom biedt ProRec-BE vzw/aslb diensten aan, aan wetenschappelijke middens, regionale en nationale autoriteiten, ondernemingen en particulieren, die betrokken zijn bij en baat hebben bij het gebruik van het elektronisch medisch dossier, nl. de gezondheidswerkers en patiënten. 

Om dat te verwezenlijken neemt ProRec-BE vzw/aslb deel aan specifieke onderzoeks- en standardisatieprojecten. Zij organiseert of speelt een belangrijke rol in het organiseren van meerdere seminaries en congressen, zoals het jaarlijks congres van EuroRec.
 

Adres:

Molenstraat, 51
B-8450 Bredene


Bestuurders ProRec-BE:

Jos Devlies - Voorzitter jos.devlies@eurorec.org

Johan Spincemaille - Ondervoorzitter johan.spincemaille@hdmp.com

Miet Dequae - Bestuurder miet.dequae@prorec.be 

André Buysse - Bestuurder abconsulting@skynet.be

Herwig Van Pottelbergh - Bestuurder herwigvp@pandora.be

Fabienne Vandooren - Bestuurder fabienne.vandooren@axxon.be

Johan Reyntjens - Bestuurder johan.reyntjens@allsoft.be

Alain Thiré - Bestuurder alain.thire@atvantage.be  

 

ProRec-BE is lid van de EuroRec Institute

The EUROREC Institute  is an independent not-for-profit organisation, promoting in Europe the use of high quality Electronic Health Record systems (EHRs). One of its main missions is to support, as the European certification body, EHRs quality labelling and defining functional and other criteria.

EuroRec is organised as a permanent network of National ProRec centres and provides services to industry (the developers and vendors), healthcare providers (the buyers), policy makers and patients.

For more information see www.eurorec.org.