ProRec-BE NL

Volgende ProRec-BE vergaderingen

Beste leden,

Wij nodigen u graag uit op onze volgende vergadering.

Deze werkvergadering, initiatief van ProRec-BE, zal vooral de focus leggen op de Software voor Huisartsen, aangezien zij als eerste aan bod komen in de volgende labeling. Vertegenwoordigers van andere 1ste lijns Software zijn welkom ter voorbereiding van de aanpassingen specifiek voor hun beroep.

De vergadering zal doorgaan op 7 december 2017 bij HDMP, Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, van 10 tot 16 uur.

Op de agenda komt de voorstelling van de criteria 2017-2018 aan bod. Ook de PMF en de SUMEHR zullen kort besproken worden
.

De definitie van de criteria is wel nog steeds gaande. Dit werk gebeurt op het eHealth Platform, tot wiens bevoegdheid dit behoort. Eens deze in hun definitieve versie worden aangeboden is het aan RAMIT om hiervoor de nodige documentatie te voorzien en de test scenario’s te schrijven, die bij het testen tijdens het labelingsproces zullen gebruikt worden. Het komt aan het eHealth Platform toe deze documenten goed te keuren.

ProRec-BE, als uw partner, wenst hierop te anticiperen. Daarom zullen wij samen met u de criteria (die reeds ter beschikking zijn) tijdens onze vergadering doornemen.

Er zal u een week voor de vergadering een (zonder documentatie) versie van de criteria worden toegestuurd. Mogen wij u vragen deze reeds door te nemen in voorbereiding van de vergadering.

Gelieve uw deelname aan deze vergadering te bevestigen aan Miet Dequae (miet.dequae@prorec.be ) Deelname is beperkt tot twee personen per bedrijf. Uitsluitend deze ingeschrevenen kunnen toegang krijgen tot de vergadering.

Met vriendelijke groeten,

ProRec-BE