ProRec-BE NL

Ronde tafel eHealth

 

Op 22 Oktober werd een voorbereidende vergadering “Ronde Tafel eHealth” gehouden. Bedoeling is het vastleggen van een stappenplan / roadmap 2013-2018 voor de informatisering van de gezondheidszorg.

Een “Oriëntatienota” uitgaande van de Minister werd er als basisdocument besproken. De Nota alsook begeleidende documentatie is beschikbaar op www.RTReH.be . Beschouw dit als aan te raden lectuur.