ProRec-BE NL

Lidmaatschap 2015

Januari 2015


Geacht Lid,
Geachte Sympathisant,2015 is al volop aan het rollen. Hoog tijd om, naar jaarlijks goede gewoonte, u allen, in eigen naam en in naam van ProRec-BE, een gemeend gelukkig, gezond en succesvol nieuwe jaar toe te wensen.

Tevens nemen we deze gelegenheid te baat om u vriendelijk uit te nodigen het lidmaatschap van ProRec-BE te hernieuwen en voor dezen die deze stap nog niet genomen zouden hebben hun vertrouwen daadwerkelijk in ProRec-BE te stellen.

Het voorbije jaar was niet gemakkelijk. ProRec-BE en u, leveranciers van huisarts-, kine- en verpleegsystemen, hebben weer intense inspanningen geleverd en zware labellingsprocessen doorgemaakt. Voor de verpleegkundige systemen is dit zelfs nog niet afgelopen. Maar we mogen fier zijn over de behaalde resultaten. De inspanningen zijn niet voor niets geweest.

We kunnen nu evolueren naar een volgende fase. Geen nieuwe eisen of ontwikkelingen, maar verdieping van de reeds bestaande ontwikkelingen. Verfijning enerzijds en “korter op de bal” spelen via gemoduleerd labellen anderzijds zou de leidraad zijn die eHealth naar de toekomst zou wensen te hanteren.

Ons “coach” verhaal is dus zeker nog niet af. ProRec-BE blijft zich engageren om u allen met raad en daad bij te staan. Via onze Forums zullen we de verschillende beroepsgroepen blijven ondersteunen en staan we steeds ter beschikking om eender welk verzoek te aanhoren en te beantwoorden. Ook uw suggesties en ideeën zijn tenvolle welkom. Het kan onze dynamiek alleen maar ten goede komen.

Ook het eHealth Platform rekent op ons en waardeert onze loyale en positieve communicatie mogelijkheid tussen hen en het “veld”.

Daarom durven wij u vandaag opnieuw te vragen, hernieuw uw lidmaatschap of wordt lid van onze organisatie. Als individueel lid betaalt u ongewijzigd 60€ en als bedrijf betaalt u 200€, waardoor verscheidene vertegenwoordigers van uw bedrijf onze vergaderingen kunnen bijwonen. 

U kan ook sponserend lid blijven of worden. Als sponserend lid betaalt u een  lidmaatschap van 500€ (excl. BTW). Sponserende leden krijgen een bevoorrechte vermelding (logo met Link) op onze welkom pagina van onze web site, www.prorec.be.

Leden hebben bovendien toegang tot de besloten ledenpagina van ProRec-BE waar alle informatie over onze evenementen en verslagen te vinden is. 

Inschrijven als lid maakt u tevens lid van onze Europese organisatie EuroRec: www.eurorec.org, met toegang tot de EuroRec ledensite.

Het lidgeld kan rechtstreeks gestort worden op onze ProRec-BE rekening:
BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB).

Hartelijk dank bij voorbaat en verder tot uw dienst,


Dr. Jos Devlies
Voorzitter ProRec-BE