ProRec-BE NL

EuroRec Seal

EuroRec, de Europese overkoepelende organisatie van de nationale ProRec centers en dus ook van ProRec België, uw representatieve organisatie, organiseert op Europees niveau een “cross border quality labelling and certification” programma, resulterend in een kwaliteitslabel, genoemd het EuroRec Seal Level 1 of Level 2. Level 1 is gebaseerd op 20 criteria, Level 2 op 50 criteria waaraan de geteste pakketten moeten voldoen. De sets van criteria zijn gedocumenteerd op de web site www.eurorec.org.

EuroRec stelt vast dat de pakketten die het Belgische Label 2010-2011 bekomen hebben de facto ook aan de criteria van het EuroRec Seal Level 2 voldoen.

Daarom biedt EuroRec u de mogelijkheid om automatisch het EuroRec Seal Level 2 te bekomen. U krijgt dan een EuroRec Seal logo dat u kunt gebruiken op al uw documenten en uw web site(s) alsook een “diploma”. Bovendien wordt u vermeld op de homepage van de EuroRec website waar zich een lijst bevindt van de tot nu toe reeds gelabelde paketten.

Deze aanvraag kost u slechts de administratieve kost van 150€ (excl. BTW) in de plaats van de normale lijstprijs van 500€. Gelieve hiervoor uw aanvraag te richten aan miet.dequae@prorec.be en al het nodige wordt hiervoor gedaan.

Wij zouden het erg op prijs stellen indien u op deze uitnodiging zou ingaan. Het betekent niet alleen een stimulans voor al het ondersteunend werk van ProRec-BE ter bevordering van de kwaliteit van medische dossiersystemen. Het bewijst bovendien dat u, de Belgische medische systemen, een voorbeeldfunctie waarnemen in het programma van de Europese labelling en certificatie.