ProRec-BE NL

eHealth

Het eHealth Platform vraagt speciale aandacht voor de “kalender” pagina op hun website www.ehealth.fgov.be

Hierop zullen nu ook evenementen aangekondigd worden ivm het “Testplatform”. Die blijven uiteraard ook nog steeds onderwerp uitmaken van specifieke mails aan de vendors.

eHealth vraagt bovendien dat de vendors ook hun specifieke evenementen rond implementaties zouden mededelen zodat zij daarmee kunnen rekening houden in hun organisatie van de Testomgeving.

Er zullen ook bijkomende nieuwe fictieve patiënten worden toegevoegd waardoor het testen soepeler en uitgebreider kan gebeuren.