ProRec-BE NL

Domus Medica

Domus Medica vraagt aandacht voor het volgende project dat op stapel staat: optimalisatie van gegevensdeling tussen het centrum voor kankeropsporing en het EMD van de huisarts en het gebruik van de CVKO Databank op VITALINK.

Hiervoor hebben ze een werkdocument opgesteld. 

Zij verzoeken de leveranciers van EMD's voor huisartsen dit te consulteren en hen hun eventuele bemerkingen te laten geworden.