ProRec-BE NL

Nieuws & Evenementen

17 januari 2019
Brief van de voorzitter 2019

Beste Lid,
Beste Sympathisant,


De kwaliteit van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) is en blijft een prioriteit en doelstelling van ProRec-BE. Een pertinente bekommernis die steeds actueel blijft.

Met “kwaliteit” verstaan we meer dan een gevarieerd aanbod van mogelijkheden en oplossingen. Een kwaliteitsvol EMD biedt deskundige, gebruiksvriendelijke, virtuele ondersteuning binnen het dynamisch luik van de klinische aspecten van het dossier.