ProRec-BE NL

Congres MIC2018

SAVE THE DATE:    Medisch Informatica Congres MIC2018 - Elzenveld Antwerpen
Donderdagavond 22 en vrijdag 23 november 2018. ‘Content van uw EPD content?'

 

Geachte,Op donderdagavond 22 en vrijdag 23 november 2018 vindt de 35e editie plaats van het Medisch Informatica Congres MIC2018 in het Elzenveld Antwerpen.    Op www.mic2018.be vind je meer informatie en kan je online inschrijven.     

Programma: content van uw EPD content?


Donderdagavond richt zich traditioneel wat meer - maar niet uitsluitend - op integratie en gegevensuitwisseling met de eerste lijn. Vrijdag focust meer op EPD-implementatie ervaringen in ziekenhuizen, op manieren om het dossier te structureren voor gebruik en hergebruik en op Natural Language Processing.  We verwelkomen dit jaar ook enkele sprekers van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) en Voka Health. Naar goede gewoonte zijn de presentaties toegankelijk en niet commercieel, en gaan sprekers verder in op reële problemen, oplossingen en 'lessons learned’.  Deelnemers aan het congres zijn federale en regionale beleidsmakers, (ziekenhuis) directies en stafleden, huisartsen en specialisten, IT- , beleidsinfo - kwaliteitsmedewerkers, medewerkers van bedrijven, onderzoeksgroepen en universiteiten: een mix van iedereen die begaan is met (her)gebruik van medische informatie.

Snomed Hackathon: een primeur!

Deze primeur op het congres is een initiatief van de MIM (Belgian Medical Informatics Association) in samenwerking met AZ Sint-Lucas te Gent.  We zullen samen met een aantal gespecialiseerde leveranciers proberen om meer dan 400.000 medische voorgeschiedenislijnen te structuren naar Snomed CT, ter voorbereiding van de migratie naar een gestructureerde probleemlijst in het nieuwe EPD. Met een gespecialiseerde jury zullen we rapporteren over de aanpak, de resultaten en de stand van de technologie.

Informatiemarkt, catering en netwerking

Net zoals bij de vorige edities van het MIC zijn een aantal gespecialiseerde bedrijven aanwezig op de informatiemarkt.   Er is voldoende tijd om langs te lopen.   De samenwerking met IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) en Voka Health zorgt voor extra mogelijkheden om te netwerken.  Het Elzenveld biedt een mooie historische kader en een uitstekende catering.

We kijken uit naar een interessant MIC2018 en hopen u daar te kunnen begroeten.  Save the date!  

Met vriendelijke groeten,
Filip

Voorzitter MIM-BMIA (Belgian Medical Informatics Association)
Voorzitter Programmacomité MIC2018


Dr. Filip Veldeman 
Adjunct medisch directeur - CMIO

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek  Groenebriel 1, 9000 Gent
TEL 09/224.50.91   |  GSM 0484-077.087   |  DECT 5091
www.azstlucas.be

SAVE THE DATE:    Medisch Informatica Congres MIC2018 - Elzenveld Antwerpen
Donderdagavond 22 en vrijdag 23 november 2018. ‘Content van uw EPD content?'