ProRec-BE NL

Brief van de voorzitter januari 2014

 

 

                                                                                                                                                 januari 2014

Geacht Lid
Geachte Sympathisant                                                                                  


Bij het begin van een nieuw jaar past het om even een balans op te maken. Voor ProRec-BE en haar leden was 2013 een jaar van intens overleg en belangrijke ontwikkelingsinspanningen.

De systemen voor huisartsen zijn geëvolueerd van systemen hoofdzakelijk gebruikt voor opslag en presentatie van patiëntgegevens (fase 1) naar meer volwassen systemen voor intra-professionele én inter-professionele gegevensdeling (fase 2). Een in 2014 geregistreerd pakket zal intens communiceren met de collega's (Sumehr, Patient Migration File), met de andere partners in de zorg  (kinesitherapeuten, verpleegkundigen, apothekers), met de ziekenfondsen (verzekerbaarheid, hoofdstuk IV, GMD beheer) en de overheid voor meer administratief gerichte ontwikkelingen (Medex, Optifed).

De systemen voor kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen krijgen in het kader van Label 2014 een volwaardig en specifiek patiëntendossier, inbegrepen gegevensuitwisselingen van en naar huisartsen / voorschrijvers en dit naast hun standaardpakket voor prestatiebeheer en administratieve afhandeling met de ziekenfondsen.

De inspanningen zijn bijzonder zwaar voor alle producenten, zo zwaar dat enkele leveranciers op voorhand hebben afgehaakt, anderen heel wat moeite hebben om de gemiddeld 80 criteria te implementeren, bovendien naast het inbouwen van nieuwe communicatieprotocollen en het opzetten van de effectieve gegevensuitwisseling met de diverse instanties. Daarbij is men menigmaal gebotst op minder ideale documentatie en begeleiding door deze instanties, naast onvermijdelijke vertragingen en het verschuiven van streefdatums.

ProRec-BE heeft een belangrijke rol gespeeld in het ganse proces, van betrokkenheid bij de selectie en de documentatie van de criteria tot het mee opzetten van het proces van labeling. ProRec-BE vertrekt daarbij van de stelling dat wij alle pakketten de mogelijkheid moeten bieden te groeien tot volwaardige professionele toepassingen. Eliminatie is niet de doelstelling. Kwaliteit is wat telt.

De gebruikers van onze systemen anderzijds kijken nogal dikwijls met gemengde gevoelens naar al de middelen die ingezet worden om het label te behalen, terwijl de voor hun soms heel persoonlijke prioriteiten weinig aandacht krijgen. ProRec-BE heeft alle begrip voor deze gevoelens. Tot op heden zijn zij maar fragmentarisch ingelicht van de mogelijkheden die zich aandienen. Zoals in alles, onbekend is onbemind.

De volgende fase van ontwikkeling van onze pakketten zal echter in een richting gaan van praktijk- en klinische beleidsondersteuning, iets wat heel wat gebruikers wensen. Dat zal echter pas mogelijk zijn mits een volwaardige inbreng van uit het beroep. Het komt inderdaad niet toe aan de producenten om de klinische spelregels vast te leggen, wel om ze in te bouwen.

Of wij een wens hebben? Inderdaad. Graag zouden wij beweging zien in de ziekenhuissector, natuurlijk in samenwerking met de verschillende leveranciers van ziekenhuis informatiesystemen en van departementale systemen. Gegevensdeling en kwaliteit van de toepassingen zijn daarbij niet het enige aandachtspunt. Een persoonlijk patiënten dossier als een fusie van gegevens van verschillende oorsprong is één van de aspecten, het hergebruik van ziekenhuisgegevens voor trials en onderzoek is een ander onderwerp dat nut zou hebben aan een dialoog over de muren van de individuele ziekenhuizen heen. Wie neemt een initiatief? ProRec-BE is bereid zijn logistieke steun te geven.

Om te eindigen, onze traditionele dringende vraag om het lidmaatschap te vernieuwen.

ProRec-BE wordt niet ondersteund door de overheid. Onze inkomsten komen uit onze deelname aan onderzoeksprojecten en uit uw bijdrage. Voor een steunend lid, met goed zichtbaar logo op de welkom pagina van onze web site www.prorec.be vragen wij een bijdrage van 500€, voor een rechtspersoon wordt de bijdrage behouden op 200€ en voor individuele leden behouden op 60€. Leden hebben toegang tot de besloten ledensite van ProRec-BE.

Inschrijven als lid maakt u tevens lid van onze Europese organisatie EuroRec, www.eurorec.org met toegang tot de EuroRec ledensite.

Het lidgeld kan rechtstreeks gestort worden op onze ProRec-BE rekening BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB).

Wij hopen te mogen rekenen op uw steun en in naam van het hele ProRec-BE team, wensen wij u boven alles een succesvol 2014.

Dr. Jos Devlies
Voorzitter ProRec-BE