ProRec-BE NL

Brief van de voorzitter 2019

Januari 2019

 

Beste Lid,
Beste Sympathisant,

 

De kwaliteit van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) is en blijft een prioriteit en doelstelling van ProRec-BE. Een pertinente bekommernis die steeds actueel blijft.

Met “kwaliteit” verstaan we meer dan een gevarieerd aanbod van mogelijkheden en oplossingen. Een kwaliteitsvol EMD biedt deskundige, gebruiksvriendelijke, virtuele ondersteuning binnen het dynamisch luik van de klinische aspecten van het dossier.

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat op vandaag deze « kwaliteit » weinig vooruitgang boekt.

Bij de autoriteiten en de leveranciers van EMD’s liggen voorlopig de prioriteiten anders, wat verstaanbaar is : het uitvoeren van het plan ‘eGezondheid, het fusioneren van medische dossiersystemen…

Nochtans - in het kader van de komende registratie van de elektronische systemen in de gezondheidssector - is het hoognodig dat alle betrokken partijen zich beraden over de te maken keuzes, want de kwaliteitsvolle professionele invulling van het dossier is evenzeer belangrijk.

Aan de inspanningen om hiervoor definities en richtlijnen op te stellen heeft ProRec-BE actief (onbezoldigd en vrijwillig) deelgenomen. Daardoor hebben we ons het voorbije jaar minder geïnvesteerd in het organiseren van activiteiten en vergaderingen met onze leden.

Daarom hebben we besloten dat het lidmaatschap 2018 ook geldt voor 2019. Dus hierbij geen verzoek tot betaling ervan.

Wensen onze sponsors echter toch onze inspanningen te ondersteunen dan is hun bijdrage van 500€ (+BTW) steeds welkom.

Hiervoor meeste dank !

Vriendelijke groeten,


Jos Devlies
Voorzitter ProRec-BE