ProRec-BE NL

Brief van de voorzitter 2018

januari 2018
 

Geacht Lid
Geachte Sympathisant

 

Recent hebben de leveranciers en verdelers van medische dossiersystemen voor de eerste lijn en voor de apothekers een VZW opgericht voornamelijk ter verdediging van hun belangen bij de overheid, BeMeSo – Belgian Medical Software.

De VZW ProRec-BE beoogt het ontstaan van een klinische en maatschappelijke meerwaarde door het gebruik van hoogwaardige praktijksoftware en elektronische dossiersystemen.

Aangezien de doelstellingen van beide VZW’s elkaar aanvullen heeft de Raad Van Bestuur van ProRec-BE beslist om in te gaan op de uitnodiging tot partnership in BeMeSo.

2017 was vast een moeilijk jaar voor de meeste producenten van informatica systemen in de zorgsector. De consolidatie van de "markt" zet zich voort en brengt de situatie voor enkele beroepen tot drie / vier leveranciers.  Fusies en overnames zijn, met de noodzakelijke recuperatie van patiëntgegevens, organisatorisch zowel als inhoudelijk, complex. Het vernieuwen van de producten en ook de vele projecten uitgaande van de overheid zetten de ontwikkeling van andere prioriteiten van de gebruikers onder druk.

De gebruikers van hun kant hebben hierop over het algemeen goed gereageerd. Ze ondervonden dat  de recuperatie van de gegevens uit een vorige applicatie niet perfect was en is. Onvolkomenheden hebben nogal eens betrekking op onvolledige en oudere data.

Sommige diensten met toegevoegde waarde worden progressief gebruikt tot grote voldoening van de zorgverstrekkers, zoals de derde betalende administratieve diensten. Andere diensten bieden echter ergernis omdat ze nog steeds problemen ondervinden, waardoor ze niet consequent beschikbaar zijn.

De registratie van de medische software heeft in 2017 grote vertraging opgelopen. Er kunnen leveranciers zijn die hier niet rouwig om zijn.

Deze vertraging is gedeeltelijk te wijten aan de nieuwere opties die genomen werden, waarbij afgestapt wordt van grote allesomvattende testen binnen een beperkt tijdslot.

De testen worden opgedeeld in basisfuncties, zoals uitwisseling van gegevens, en een set van functies houdende kwaliteitsbevordering van het dossier en de zorgen.

Het systeem van de afgelijnde validatie sessies is bovendien veranderd naar een periode zonder echt einde, waarin men een test of meerdere tests kan doen, of een ‘Minilab’ doormaakt waarbij functies worden getest die tot een module behoren….enz.

Gelukkig zal deze procedure niet het recht op de Informatica Premie voor 2018 en 2019  van de gebruikers aantasten, op voorwaarde dat de hiervoor opgelegde vereisten gebruikt worden.

Uiteraard heeft dit ook impact op de registratie van de systemen voor verpleegkunde en kinesitherapie. Een informatie periode zal ingelast worden voor het einde van februari met de bedoeling, indien mogelijk, tot een consensus te kunnen komen over een set van criteria.  

Maar u moet zich niet verwachten voor 2019 aan een test over de basis module.

Zoals u kan vaststellen, er is werk aan de winkel. Onze expertise en onze benadering worden nog steeds gewaardeerd. Daarom durven wij u vragen uw lidmaatschap te vernieuwen. We blijven trouw aan onze voorwaarden.

Als individueel lid betaalt u ongewijzigd 60€ en als bedrijf betaalt u ongewijzigd 200€, waardoor verscheidene vertegenwoordigers van uw bedrijf onze vergaderingen kunnen bijwonen. 

U kan ook sponserend lid blijven of worden. Als sponserend lid betaalt u een  lidmaatschap van ook ongewijzigd 500€ (excl. BTW). Sponserende leden krijgen een bevoorrechte vermelding (logo met Link) op onze welkom pagina van onze web site ProRec-BE.

Alle leden hebben bovendien toegang tot de besloten ledenpagina van ProRec-BE waar alle informatie over onze evenementen en verslagen te vinden is. 

Inschrijven als lid maakt u tevens lid van onze Europese organisatie EuroRec met toegang tot de EuroRec ledensite.

Het lidgeld kan rechtstreeks gestort worden op onze ProRec-BE rekening:
BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB).


Er blijft mij alleen nog, in naam ook van het hele ProRec-BE team, u een zéér gelukkig en gezond nieuwe jaar toe te wensen, een jaar met weinig « bugs », een jaar zonder ergernis over « derde » diensten, een jaar met  « op de eerste slag » geslaagde registratie van uw toepassingen.

U bij voorbaat dankend.
Hartelijke groeten,  
 
Dr. Jos Devlies                                             

Voorzitter
ProRec-BE