Back

ProRec-BE NL

Home

Brief van de voorzitter 2017

Januari 2017Geacht Lid,
Geachte Sympathisant,

Welkom in 2017. ProRec-BE wenst jullie een uitdagend, succesvol en gelukkig nieuwe jaar toe.

Het jaar 2016 is gevlogen. Een jaar zonder labeling, maar niet zonder nieuwe ontwikkelingen. Ook waren heel wat inspanningen nodig om de lopende projecten te laten vooruit gaan. Wij denken daarbij aan het Recip-e dossier, het Kinevoorschrift, het gestructureerd labo verslag, eFact, eMediatt, pretraject Diabetes….Deze ontwikkelingen vergen uiteraard nog verdere opvolging en inspanningen voor het komende jaar.

ProRec-BE werkt hierin héél nauw samen met alle partners en blijft zich engageren om U te vertegenwoordigen en te helpen waar nuttig. Overheidsinstanties waarderen de plaats die ProRec-BE hier inneemt. “Uit de eerste hand” informatie uitwisseling en overleg staan centraal.

In 2017 wordt bovendien een nieuwe fase opgestart van het labelingsproces. Kwaliteitsverhoging van de dossiersystemen is nog steeds de betrachting en deze komt dan uiteraard ten goede aan de kwaliteit van de zorg. Alle beroepsgroepen mogen zich verwachten aan minstens een eerste sessie voor een label 2017-2018: basispakket en modules. ProRec-BE neemt ook weer hier zijn verantwoordelijkheid op.

Via onze Forums blijven we de verschillende beroepsgroepen ondersteunen. Ook uw suggesties en ideeën zijn steeds ten volle welkom.

Daarom durven wij u vandaag opnieuw te vragen, hernieuw uw lidmaatschap of wordt lid van onze organisatie. Als individueel lid betaalt u ongewijzigd 60€ en als bedrijf betaalt u ongewijzigd 200€, waardoor verscheidene vertegenwoordigers van uw bedrijf onze vergaderingen kunnen bijwonen. 

U kan ook sponserend lid blijven of worden. Als sponserend lid betaalt u een  lidmaatschap van ook ongewijzigd 500€ (excl. BTW). Sponserende leden krijgen een bevoorrechte vermelding (logo met Link) op onze welkom pagina van onze web site, www.prorec.be.

Leden hebben bovendien toegang tot de besloten ledenpagina van ProRec-BE waar alle informatie over onze evenementen en verslagen te vinden is. 

Inschrijven als lid maakt u tevens lid van onze Europese organisatie EuroRec: www.eurorec.org, met toegang tot de EuroRec ledensite.

Het lidgeld kan rechtstreeks gestort worden op onze ProRec-BE rekening:
BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB).

2017 is ook een begin van een nieuwe locatie voor ProRec-BE. Vanaf 1 februari 2017 zal de maatschappelijke zetel in Molenstraat 51, 8450 Bredene ook de exploitatiezetel worden.

Hartelijk dank bij voorbaat en verder tot uw dienst.

Dr. Jos Devlies

Voorzitter ProRec-BE

Volledige versie