ProRec-BE NL

BeMeSo

Vier belangrijke leveranciers van software voor gebruik in de eerste lijn hebben besloten een vzw op te richten. De vzw BeMeSo zal exclusief hun belangen verdedigen bij de verschillende bevoegde overheden.
ProRec-BE die inhoudelijk ijvert voor hoog-kwalitatieve systemen voor het beheer van gezondheidsgegevens heeft besloten in te gaan op hun verzoek om als onafhankelijke partij deel te zijn aan het initiatief.
BeMeSo staat voor "Belgian Medical Software".