ProRec-BE NL

ANTILOPE BENELUX Summit

De Europese Commissie heeft het ANTILOPE project gelanceerd om het gebruik van standaarden en profielen voor interoperabiliteit te promoten en het gebruik ervan te bevorderen in de Europese unie. Hoe dat in zijn werk gaat wordt voorgesteld en besproken op de ANTILOPE BENELUX Summit op 6 juni 2014 in het "Meisjeshuis", oude Delft 112, Delft, Nederland.

Zij leggen in hun "umbrella letter" uit waarover het gaat en wie men wenst aan te spreken.

Hierbij de uitnodiging en programma van de ANTILOPE BENELUX Summit.

Inschrijving uitsluitend via de ANTILOPE website.