ProRec-BE NL

Algemene Vergadering

Geacht Lid
Geachte Bestuurder

De statuten en de Wet voorzien een Algemene Vergadering binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar, dus uiterlijk per 30 juni. Hierbij dan ook een formele aankondiging voor een Statutaire Algemene vergadering op de zetel van de vereniging ProRec-BE op donderdag 28 juni om 14:30.

Aangezien wij niet zoveel deelnemers verwachten zo kortbij zal de toestand van de vereniging en de te volgen strategie besproken worden op donderdag 6 september 2018 om 15:00. Plaats van het gebeuren zal later worden medegedeeld.

Gelieve hierbij reeds wat info betreffende het resultaat voor 2017 te willen vinden.

Gelieve de datum van 6/09/2018 alvast te noteren in uw agenda.

Met genegen groeten
Jos Devlies
Voorzitter ProRec-BE