ProRec-BE NL

Accreditering van de navormingen inzake e-Gezondheid

Met deze mededeling van het eHealth Platform wordt een belangrijke stap gezet in de ondersteuning van artsen. 

"In de artsenpraktijk nemen informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een steeds belangrijkere rol in. Aangezien een performante e-gezondheid bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, passen vormingen die dit thema behandelen perfect binnen het kader van de accreditering voor artsen. Concreet betekent dit dat navormingen die bijdragen aan het effectief en veralgemeend gebruik van e-gezondheidsdiensten in aanmerking komen voor "credit points". Het gaat om een concrete uitwerking van de Roadmap eGezondheid 2013-2018.

Welke navormingen kunnen het onderwerp uitmaken van geaccrediteerde navorming ?

Aan welke criteria moeten deze navormingen voldoen om geaccrediteerd te zijn ?

Hoe moet u een aanvraag tot accreditering van een navorming indienen ?

U vindt een antwoord op al deze vragen en een uitgebreide informatie op de website van het RIZIV."