Back

ProRec-BE NL

Home

Nieuws & Evenementen

15 april 2019
23ste Colloquium ICT en gezondheidszorg

23ste Colloquium ICT en gezondheidszorg  - donderdag 16 mei 2019 - De Montil Affligem.

Affiche

15 april 2019
Symposium "Medische wereld 2019"

Op zaterdag 11 mei 2019 gaat het symposium "Medische Wereld 2019" door in de VUB, Faculteit Geneeskunde, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette.

18 maart 2019
Volgende ProRec-BE vergaderingen

ProRec-BE nodigt U uit, in samenspraak met BeMeSo, om deel te nemen aan de eerste "Verkenning van de voorwaarden voor registratie 2019" op woensdag 27 maart 2019 van 11:00 tot 17:00 op Health Data Management Partners (HDMP), Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht.

5 februari 2019
eGezondheid

Op 28 januari 2019 keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC VG) het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed.

17 januari 2019
Brief van de voorzitter 2019

Beste Lid,
Beste Sympathisant,


De kwaliteit van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) is en blijft een prioriteit en doelstelling van ProRec-BE. Een pertinente bekommernis die steeds actueel blijft.

Met “kwaliteit” verstaan we meer dan een gevarieerd aanbod van mogelijkheden en oplossingen. Een kwaliteitsvol EMD biedt deskundige, gebruiksvriendelijke, virtuele ondersteuning binnen het dynamisch luik van de klinische aspecten van het dossier.

31 december 2018
Cebam Evidence Linker

Tot 31/12/2018 kunnen huisartsen een telematica premie verkrijgen door informatie op te zoeken (5 consultaties) gekoppeld aan de diagnoses via de Evidence Linker vanuit het elektronisch medisch dossier. Opgelet, hiervoor is het noodzakelijk om bij een zoekopdracht vanuit het elektronisch dossier in te loggen op de Evidence Linker.

Een Single Sign On is een belangrijke voorwaarde om de Cebam Evidence Linker efficiënt te kunnen gebruiken. Tot voor kort was dit nog niet mogelijk. Samen met Ehealth, heeft onze technische partner IVS dit op punt gezet om de SSO mogelijk te maken en het gebruiksgemak bij de huisartsen aanzienlijk te verhogen.

6 november 2018
SAM

SAM - Stand van zaken - Communicatie van het RIZIV naar de softwareleveranciers, Agoria-BeMeSo-ProRec-BE

30 oktober 2018
Gedeeld medicatieschema / VIDIS project

Communicatie vanwege het RIZIV naar de softwareleveranciers, Agoria-BeMeSo-ProRec ivm het VIDIS project.

"Beste,
Als bijlage de communicatie over het gedeeld medicatieschema die aangekondigd werd tijdens de laatste SOFt meeting.
Midden november volgt dan ook een communicatie naar de eindgebruikers (in voorbereiding).
Momenteel worden ook nog de volgende communicaties voorbereid:

  • SAM stand van zaken (RIZIV gegevens en gegevens over de gezondheidsproducten) (communicatie gepland deze week)
  • Verplicht gebruik van de SAM data (datum en praktische modaliteiten) (communicatie gepland na 12/11 en voor eind 2018)
  • Invoeren van een geldigheidsduur geneesmiddelenvoorschrift (datum en praktische modaliteiten) (communicatie gepland na 12/11 en voor eind 2018)."
15 oktober 2018
Congres MIC2018

Het Medisch Informatica Congres MIC2018 gaat door in het Elzenveld te Antwerpen, op donderdagavond 22 en vrijdag 23 november 2018.

25 september 2018
SOFt Meeting

De vergaderingen onder de noemer TALIS, het project van het RIZIV en het eHealth Platform in het kader van het plan "eGezondheid", veranderen van naam naar SOFt Meeting. De initiatiefnemers hiervan blijven dus dezelfden.
Op 21/09/2018 ging de eerste meeting door op eHealth.
Een volgende vergadering is gepland op 16 november 2018.

Volledige versie