ProRec-BE NL

20ste Colloquium ICT en gezondheidszorg

20ste Colloquium ICT en gezondheidszorg  - 26 mei 2016 - De Montil Affligem         

Dagindeling

Het congres richt zich tot algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, hogescholen departement verpleegkunde, opleidingscentra, softwareontwikkelaars

Doelgroep:

Ø  algemene directies

Ø  financieel-administratieve directies

Ø  medische directies

Ø  directies verpleging, middenkader, zorgmanagers

Ø  ICT-managers, informatiesysteemverpleegkundigen, informatici, gebruikerscoördinatoren, computertechnici

Ø  artsen, CRA’s

Ø  MZG-coördinatoren, MPG-coördinatoren

Ø  hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, geriatrie, verloskwartier, PAAZ, PVT, intensieve zorg, operatiekwartier, dialyse, spoedgevallen, diensthoofden bewonerszorg

Ø  projectverantwoordelijken klinische paden

Ø  kwaliteitscoördinatoren

Ø  managers beleidsinformatie

Ø  departementshoofden, opleidingshoofden en docenten van de opleidingen tot gezondheidszorgberoepen

Ø  alle geïnteresseerden of zorgverleners die met automatisering bezig zijn

Ø  HRM-managers

Ø  apothekers

Ø  verantwoordelijken dienst logistiek

www.isvcongres.be   www.zorgict.be/congres  www.nvkvvisv.be