ProRec-BE NL

Rechtspersonen

- Het basis lidgeld rechtspersoon bedraagt 200€, vertegenwoordigd door meerdere personen;
- Na inschrijving ontvangt u een factuur;
- Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB)
- U ontvangt  parameters om de ledenpaginas te kunnen betreden van onze ProRec-BE en EuroRec websites.

- Het sponserend lid betaalt 500€ (+BTW)  lidgeld, vertegenwoordigd door meerdere personen;
- Na inschrijving ontvangt u een factuur;
- Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB)
- U ontvangt  parameters om de ledenpaginas te kunnen betreden van onze ProRec-BE en EuroRec websites;
- Uw logo krijgt een duidelijke zichtbaarheid op de welkomspagina van onze ProRec-BE website.

Gelieve contact op te nemen met Mevr. Miet Dequae:

miet.dequae@prorec.be