ProRec-BE NL

Lidmaatschap : Natuurlijke personen

- Het lidgeld bedraagt 60€ per individueel lid;
- Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer BE 68001 3437 34734 (GEBABEBB) 
- U ontvangt bovendien parameters om de ledenpaginas te kunnen betreden van onze ProRec-BE en EuroRec websites.

Gelieve contact op te nemen met Mevr. Miet Dequae:

miet.dequae@prorec.be