ProRec-BE NL

Lidmaatschap

U kan zich inschrijven als "rechtspersoon" of "individueel" lid van ProRec-BE via de formulieren op de respectievelijke paginas op deze website:

- Het basis lidgeld rechtspersoon bedraagt 200€, vertegenwoordigd door meerdere personen;
- Na inschrijving ontvangt u een factuur;
- Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer 001-3437347-34;
- U ontvangt  parameters om de ledenpaginas te kunnen betreden van onze ProRec-BE website.
 

- Het sponserend lid rechtspersoon betaalt 500€ lidgeld, vertegenwoordigd door meerdere personen;
- Na inschrijving ontvangt u een factuur;
- Het lidgeld dient gestort te worden op het rekeningnummer 001-3437347-34;
- U ontvangt  parameters om de ledenpaginas te kunnen betreden van onze ProRec-BE website;
- U krijgt naar wens een duidelijke zichtbaarheid op onze website.
 

- Het lidgeld bedraagt 60€ per individueel lid;
- Het lidgeld kan gestort worden op het rekeningnummer 001-3437347-34 en u ontvangt een bewijs van lidmaatschap (factuur) na ontvangst van het lidgeld;
- U ontvangt bovendien parameters om de ledenpaginas te kunnen betreden van onze ProRec-BE website.